Matematická analýza 1

Sylabus předmětu

 1. Reálná čísla
  Reálná čísla - cvičení
 2. Posloupnosti a jejich konvergence
  Posloupnosti a jejich konvergence - cvičení
 3. Vlastnosti konvergentních posloupností
  Vlastnosti konvergentních posloupností - cvičení
 4. Limita funkce
  Limita funkce - cvičení
 5. Spojitost funkce
 6. Limita v nekonečnu
 7. Derivace funkce
  Derivace funkce - cvičení
 8. Derivace jako funkce, derivace vyšších řádů
  Derivace jako funkce, derivace vyšších řádů - cvičení
 9. Metody výpočtu derivací
  Metody výpočtu derivací - cvičení
 10. Diferenciál funkce
 11. Extrémy funkce
 12. Věty o střední hodnotě
 13. l'Hospitalovo pravidlo
 14. Průběh funkce

Ukázkový test

Odkaz na test