Úvod do teorie množin

Zde je text aktuální přednášky LS 2023-2024 (web)
Zde je text přednášky LS 2022-2023f (colab notebook)