Pravděpodobnost

Sylabus předmětu

 1. Axiomatická teorie pravděpodobnosti
 2. Náhodný výběr
 3. Náhodné pokusy s nekonečným počtem možných výsledků
 4. Cvičení č. 1
 5. Důsledky definice pravděpodobnosti
 6. Náhodné veličiny
 7. Podmíněná pravděpodobnost
 8. Rozdělení náhodných veličin
 9. Střední hodnota náhodné veličiny
 10. Rozptyl náhodné veličiny
 11. Náhodné veličiny s normálním rozdělením
 12. Podrobný výpočet Gaussova integrálu
 13. Aproximace binomického rozdělení normálním rozdělením, Zákon velkých čísel, náhodné vektory

Ukázkový test

Zde je odkaz na ukázkový test.

Guidelines for international students

Click here.