Úvod do diferenciálních rovnic

Obsah

 1. Analytické a geometrické řešení ODR
 2. Rovnice se separovatelnými proměnnými
 3. Lineární diferenciální rovnice 1. řádu
 4. Bernoulliho rovnice - redukce na lineární rovnici
 5. Příklady
 6. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu
 7. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty
 8. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty
 9. Příklady
 10. Metoda neurčitých koeficientů
 11. Metoda variace konstant
 12. Řešené příklady
 13. Řešení soustav lineárních diferenciálních rovnic
 14. Existence a jednoznačnost řešení diferenciálních rovnic
 15. Laplaceova transformace
 16. Inverzní Laplaceova transformace
 17. Řešení lineárních diferenciálních rovnic s konst. koeficienty pomocí Laplaceovy transformace
 18. Řešení soustav lineárních diferenciálních rovnic s konst. koeficienty pomocí Laplaceovy transformace