Matematická analýza 3

Sylabus předmětu

 1. Metrické prostory
 2. Funkce více proměnných - základní pojmy
 3. Limita a spojitost funkce více proměnných
  Limita a spojitost funkce více proměnných - příklady
 4. Parciální derivace
  Parciální derivace - příklady
 5. Tečná rovina a totální diferenciál
 6. Řetězové pravidlo - derivace složené funkce
 7. Směrová derivace a gradient
 8. Taylorův polynom
 9. Lokální extrémy funkce více proměnných
 10. Absolutní extrémy funkce více proměnných
 11. Vázané extrémy funkce více proměnných
 12. Vázané extrémy - příklady
 13. Dvojný integrál přes obdélník
 14. Dvojný integrál přes obecnou oblast
 15. Vlastnosti dvojného integrálu
 16. Opakování: topologie eukl. prostorů, limity funkcí více proměnných, parciální derivace
 17. Opakování: tečná rovina, diferencovatelost, totální diferenciál, řetízkové pravidlo
 18. Opakování: směrová derivace, gradient
 19. Opakování: extrémy funkce více proměnných, vázané extrémy
 20. Opakování: dvojný integrál přes obdélník
 21. Opakování: dvojný integrál přes zobecněnou omezenou oblast

Ukázkový test

Klikněte na odkaz zde kde najdete ukázkový test.